Matrijzenbouw

Dewaco beschikt over een eigen matrijzenmakerij.

Voor U  biedt dit het voordeel dat we onderhoud, reparaties en wijzigingen  snel in eigen huis kunnen uitvoeren.De productie van nieuwe matrijzen kunnen we  in eigen huis realiseren.

Tevens komt  het voor dat we, desgewenst, voor u de engineering  & ontwerp verzorgen maar de matrijsbouw elders uitbesteden.

Wij  verzorgen in overleg het onderhoud & veilige opslag van de productiematrijzen tot een volgende productierun.

Matrijzen